Privacy verklaring

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op!

Privacy verklaring

Mematec Groep gevestigd aan de Mangaanweg 3, 8445 PM Heerenveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergaven in deze privacyverklaring.

Versie 1.1 – Laatst bijgewerkt op 12-02-2020

Contactgegevens

Mematec Groep
Mangaanweg 3
8445 PM Heerenveen
+31 (0) 513 62 41 10
info@mematec.nl
www.mematec.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Mematec Groep met uw persoonsgegevens omgaat.

Mematec Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens werken

Mematec Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren c.q. aftersales service te kunnen verlenen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer van het bedrijf en/of (persoonlijke) mobiele telefoonnummer
 • Emailadres (zakelijk of privĂ©)

Geautomatiseerde besluitvorming

Mematec Groep neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar eens mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mematec Groep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mematec Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons doel is een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mematec Groep deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van Mematec Groep. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mematec Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mematec Groep gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website en webshop goed werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Mematec Groep gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
– Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website en webshop goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
– Analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy): cookies de ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
– Tracking cookies: cookies om de verkeuren van een webshopbezoeker te onthouden.

Mematec Groep gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de webshop.

Voor zover wettelijke vereist, geeft de website / webshop bezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mematec Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat Mematec Groep deze gegevens van u bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mematec.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mematec Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mematec Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mematec Groep gebruikt beveiligde servers in Europa om uw persoonsgegevens op te slaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch +31 (0) 513 62 41 10 ofwel per mail info@mematec.nl.

Heb je een vraag?

Ons team staat voor je klaar

bel

mail

formulier

route

adres

offerte